تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سرویس و نگهداری ۱۲۰دستگاه دوربین مداربسته.شرکت کننده بایستی دارای رتبه در رشته پشتیبانی از شورای عالی انفورماتیک باشد.
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۳۸۵۶۰۰۲۹۴۳
برگزار کننده : مرکز آموزشی درمانی امام خمینی
نام سرویس : فعالیتهای تامین اجتماعی اجباری
تعداد : ۱۲۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
محل تحویل : استان : آذربایجان غربی ، شهر : ارومیه

شرایط آگهی

شرکت کننده محترم بایستی ضمن تکمیل و مهر و امضاء فرم و اوراق پیوستی را نیز مهر و امضاء نموده و به همراه برگ استعلام ضمیمه مدارک پیوستی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نمایند .
سرویس و نگهداری ۱۲۰دستگاه دوربین مداربسته

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.