تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : استعلام خرید تجهیزات و لوازم سیستم گرمایشی (موتورخانه ) ساختمان کتابخانه عمومی شهر بهاران بر اساس کاربرگ پیوست در ۵ برگ
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۳۴۴۰۰۰۰۰۲۲
برگزار کننده : شهرداری بهاران استان اصفهان
نام سرویس : فعالیتهای نصب تاسیسات برق، لولهکشی و سایر تاسیسات ساختمان
تعداد : ۱عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
محل تحویل : استان : اصفهان ، شهر : فلاورجان

شرایط آگهی

رعایت شروط ذکر شده در استعلام بها الزامی است ، پیشنهاد کننده باید نسبت به تکمیل فرم استعلام بهاء و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک اقدام نماید در غیر اینصورت به پیشنهاد ارئه شده ترتیب اثرداده نخواهد شد .
خرید تجهیزات و لوازم سیستم گرمایشی (موتورخانه ) ساختمان کتابخانه عمومی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.