تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تعویض سیم به کابل ترانس مسجد عباسی روستای سایه خوش-بندرخمیر (زلزله)
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۱۰۶۰۰۱۰۸۲
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : خمیر

شرایط آگهی

ضریب پلوس و مینوس آزاد می باشد .مبلغ پایه 1,904,809,039 ریال می باشد . مدت زمان اجرای پروژه 3 ماه می باشد . تامین کابل خودنگهدار و پایه بتنی بعهده کارفرما می باشد .
تعویض سیم به کابل ترانس مسجد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.