تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : استعلام بهای خرید پایه روشنایی با مشخصات ذکرشده در کاربرگ پیوست استعلام
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۳۴۴۰۰۰۰۰۲۴
برگزار کننده : شهرداری بهاران استان اصفهان
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
محل تحویل : استان : اصفهان ، شهر : فلاورجان

شرایط آگهی

پیشنهاد دهنده باید کاربگ پیوست استعلام را تکمیل و در سامانه ستاد بارگذاری نماید ، به پیشنهاد قیمتی که در سامانه بارگذاری نشده ترتیب اثرداده نخوهد شد .
خرید پایه روشنایی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.