تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : تجدید نصب ترانس کم تلفات و کاهش طول فیدر فشار ضعیف روستای کهورستان – بندرخمیر
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۱۰۶۰۰۱۱۵۹
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱متر
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
محل تحویل : استان : هرمزگان ، شهر : خمیر

شرایط آگهی

ضریب پلوس و مینوس آزاد می باشد .مبلغ پایه قرارداد 1,220,779,370 ریال می باشد .مدت زمان اجرای پروژه 3 ماه می باشد . تامین ترانس و تابلو و پایه و کابل خودنگهدار و سیم آلومینیوم بعهده کارفرما می باشد .
تجدید نصب ترانس کم تلفات و کاهش طول فیدر فشار ضعیف روستای

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.