تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : اجاره نیسان یا وانت مزداد با راننده جهت حمل و نقل پستی نطنز به زواره و بالعکس بصورت روزانه وکرایه ی ماهیانه و قرارداد سالیانه
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۴۳۴۲۰۰۰۰۴۹
برگزار کننده : اداره کل پست استان اصفهان
نام سرویس : فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل
تعداد : ۱۱
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
محل تحویل : استان : اصفهان ، شهر : اصفهان

شرایط آگهی

اجاره نیسان یا وانت مزداد با راننده جهت حمل و نقل پستی نطنز به زواره و بالعکس بصورت روزانه وکرایه ی ماهیانه و قرارداد سالیانه
اجاره نیسان یا وانت مزداد با راننده جهت حمل و نقل پستی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.