تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خریدیک قلم کالا مطابق شرح پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۲۲۸۸۰۰۵۹۸۰
برگزار کننده : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
نام کالا : جعبه سوییچ
تعداد : ۱۰۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

ارائه پیشنهادات فنی/مالی درسامانه ستاد الزامی می باشد در غیراینصورت ترتیب اثرداده نمی شود .هزینه حمل در صورت تایید یاعدم تایید بعهده فروشنده می باشد.بازرسی فنی سطح4الزامی میباشد.خریدبصورت اعتباری می باشد.
pneumatic position manual selector switch

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.