تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید المان نوروزی و جانمایی آن در محدوده منطقه ۱ و ۲ شهرداری رشت بر اساس طرح و شرح خدمات پیوستی
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۰۴۸۲۰۰۰۰۳۲
برگزار کننده : سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری رشت
نام سرویس : سایر فعالیت های خدماتی شخصی
تعداد : ۱قرارداد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
محل تحویل : استان : گیلان ، شهر : رشت

شرایط آگهی

-سازمان در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و الویت با پیمانکار بومی است -رقم اعلامی میبایست با احتساب کلیه کسورات و ... باشد و حضور در سازمان و ثبت قرارداد الزامی است -تایید صلاحیت پیمانکار از سوی مامور فنی الزامی سازمان الزامی است
خرید المان نوروزی و جانمایی آن در محدوده منطقه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.