تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید و اجراء و راه اندازی تونل نوری
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۵۱۲۰۰۰۰۱۸۰
برگزار کننده : شهرداری گلپایگان استان اصفهان
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
محل تحویل : استان : اصفهان ، شهر : گلپایگان

شرایط آگهی

خرید و اجراء و راه اندازی تونل نوری
خرید و اجراء و راه اندازی تونل نوری

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.