تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید۱۳قلم لوازم برقی مطابق شرح پیوست
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۲۲۸۸۰۰۵۹۷۹
برگزار کننده : شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
نام کالا : آب بند مکانیکی دمشی
تعداد : ۲۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام کالا : آب بند وی رینگ
تعداد : ۵۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام کالا : آب بند وی رینگ
تعداد : ۶۰عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام کالا : آب بند مکانیکی فشاری
تعداد : ۴۲عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام کالا : آب بند مکانیکی فشاری
تعداد : ۴عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام کالا : آب بند وی رینگ
تعداد : ۵۷عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام کالا : واشر ضربه گیر
تعداد : ۵عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام کالا : گسکت واشر بری شده پیچی
تعداد : ۶عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام کالا : کیت گسکت واشر بری شده
تعداد : ۵اینچ
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نام کالا : حلقه اسپلیت
تعداد : ۴عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

ارائه پیشنهادات فنی/مالی درسامانه ستاد الزامی می باشددرغیراینصورت ترتیب اثرداده نمی شود .هزینه حمل در صورت تایید یاعدم تایید بعهده فروشنده می باشد.خریدبصورت اعتباری می باشد.
خرید۱۳قلم لوازم برقی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.