تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو عدد میکسینگ چمپرهای اطاق احتراق واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی شیراز
برگزار کننده : شرکت تولید نیروی برق فارس
شرح کلی حوزه فعالیت : تولید نیروی برق حرارتی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 هزینه خرید اسناد : 1,200,000 مبلغ تضمین : 8,500,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/05/13ساعت: 19:00
خرید دو عدد میکسینگ چمپرهای اطاق احتراق واحد کرافت V93.1 نیروگاه گازی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.