تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای عملیات جابجایی تیر و ترانس برق سطح شهر
مبلغ اعتبار ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
مدت انجام کار: ۳ ماه

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی. مبلغ سپرده 1.750.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی - هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است.
اجرای عملیات جابجایی تیر و ترانس برق سطح شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.