تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تبدیل انواع تابلو اندازه گیری به موتوردار مرحله ۲

شرایط آگهی

تضمین : 8/778/774/000 ریال مندرج در اصلی اگهی
تبدیل انواع تابلو اندازه گیری به موتوردار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.