تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

ریتیوب هیتر فشار قوی شماره ۶ واحدهای یک، دو و چهار بخار نیروگاه شهید مفتح همدان

شرایط آگهی

مبلغ تضمین : 8,000,000,000 ریال
ریتیوب هیتر فشار قوی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.