تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

حفاظت الکترونیک تاسیسات انتقال گاز – منطقه سه عملیات انتقال گاز – استان تهران

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 3.459.972.573 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد
حفاظت الکترونیک تاسیسات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.