تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه تعمیرات و تبدیل کلید انواع تابلو اندازه گیری معمولی به موتوردار مرحله ۲-۲۳۲۲
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
شرح کلی حوزه فعالیت : مناقصه تعمیرات و تبدیل کلید انواع تابلو اندازه گیری معمولی به موتوردار مرحله ۲-۲۳۲۲

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 مبلغ تضمین : 8,778,774,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/16ساعت: 12:00
تعمیرات و تبدیل کلید انواع تابلو اندازه گیری معمولی به موتوردار

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.