تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تامین دو مجموعه کامل سیستم کنترل و حفاظت (PLC) واحدهای گازی نیروگاه کنگان
برگزار کننده : شرکت تولید نیروی برق فارس
شرح کلی حوزه فعالیت : تولید نیروی برق حرارتی

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,200,000 مبلغ تضمین : 3,000,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/06/15ساعت: 19:00
خرید و تامین دو مجموعه کامل سیستم کنترل و حفاظت (PLC) واحدهای گازی نیروگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.