تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تهیه مصالح و نصب تجهیزات و اجرای سیستم اطفاء حریق آبی بیمارستان شریعتی
برگزار کننده : مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان
شرح کلی حوزه فعالیت : تهیه مصالح و نصب تجهیزات و اجرای سیستم اطفاء حریق آبی بیمارستان شریعتی

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 50.00 مبلغ تضمین : 6,500,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/31ساعت: 08:00
تهیه مصالح و نصب تجهیزات و اجرای سیستم اطفاء حریق آبی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.