تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

برون سپاری فعالیت های بازدید، سرویس و نگهداری و تعمیرات تجهیزات اتوماسیونی هوایی و زمینی
برگزار کننده : شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
شرح کلی حوزه فعالیت : برون سپاری فعالیت های بازدید، سرویس و نگهداری و تعمیرات تجهیزات اتوماسیونی هوایی و زمینی

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 327,000 مبلغ تضمین : 1,500,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 14:00
برون سپاری فعالیت های بازدید، سرویس و نگهداری و تعمیرات تجهیزات اتوماسیونی هوایی و زمینی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.