تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کویل شافت گیربکس اصلی واحدهای GEF5
برگزار کننده : شرکت تولید نیروی برق فارس
شرح کلی حوزه فعالیت : تولید نیروی برق حررتی

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,200,000 مبلغ تضمین : 800,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/05/13ساعت: 19:00
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کویل شافت گیربکس اصلی واحدهای GEF5

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.