تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید و اجرای ۱۶ سامانه ثبت تخلف سرعت غیر مجاز در سطح شهر اهواز
مبلغ اولیه ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 5/200/000/000 ریال
خرید و اجرای ۱۶ سامانه ثبت تخلف سرعت غیر مجاز

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.