تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و پشتیبانی دوربین های مدار بسته بیمارستان
برگزار کننده : بانک ملی ایران
شرح کلی حوزه فعالیت : دوربین مدار بسته

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 70.00 هزینه خرید اسناد : 4,000,000 مبلغ تضمین : 1,950,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/06/20ساعت: 14:00
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و پشتیبانی دوربین های مدار بسته بیمارستان

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.