تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تامین تجهیزات استودیویی و نودال و زیر ساخت اتوماسیون رادیو مرکز قم۱۰/۱۴۲-۱۴۰۱
برگزار کننده : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(معاونت توسعه و فناور
شرح کلی حوزه فعالیت : تامین تجهیزات استودیویی و نودال و زیر ساخت اتوماسیون رادیو مرکز قم

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 60.00 مبلغ تضمین : 4,100,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/02/20ساعت: 08:00
تامین تجهیزات استودیویی و نودال و زیر ساخت اتوماسیون رادیو

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.