تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تکمیل استادیوم ورزشی شهید نفر امیریه
براورد : ۲۱/۷۲۸/۸۸۷/۴۴۵ ریال

شرایط آگهی

تضمین : 1/087/000/000 ریال حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه و 5 در رشته تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور
تکمیل استادیوم ورزشی شهید نفر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.