تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

– طراحی تهیه و اجرای سامانه تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب جزیره هرمز
برآورد ۲۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

شرایط آگهی

رتبه و رشته مورد نظر حداقل رتبه 5 آب یا تجهیزات و تاسیسات - خرید اسناد 5 میلیون ریال به شماره حساب سپهر مندرج در آگهی.تضمین 1.063.000.000 ریال - امور مبلغ خرید استاد:5٬000٬000 ریال به شماره حساب سپهر 102934990003 بانک صادرات
طراحی تهیه و اجرای سامانه تصفیه تکمیلی پساب تصفیه خانه فاضلاب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.