تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری سهام
با جزئیات ۵ ردیف در اصل آگهی…

شرایط آگهی

عرصه سهام نقد و یک جا انجام می گیرد.بانک تجارت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار میباشد.
واگذاری سهام

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.