تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش انواع پایه های بتنی و چوبی اسقاط به تعداد ۱۲۰۰ اصله

شرایط آگهی

مبلغ خرید اسناد 545/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی مبلغ تضمین 1/250/000/000 ریال به حساب مندرج در اصل اگهی
فروش انواع پایه های بتنی و چوبی اسقاط به تعداد ۱۲۰۰ اصله

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.