تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : دستور کار ۳۰۱۳۰۳۲ اتفاقاتی کنتور – نقاط مختلف
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۵۱۰۵۰۰۰۱۰۷
برگزار کننده : توزیع نیروی برق اهواز منطقه ۳
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

دستور کار 3013032 اتفاقاتی کنتور - نقاط مختلف
دستور کار ۳۰۱۳۰۳۲ اتفاقاتی کنتور – نقاط مختلف

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.