تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : توسعه,ترمیم و اصلاح شبکه توزیع برق شهری شهرستان بجنورد
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۴۵۱۹۰۰۰۰۱۱
برگزار کننده : مدیریت توزیع برق شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی
نام سرویس : تولید، انتقال و توزیع برق
تعداد : ۱پروژه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
محل تحویل : استان : خراسان شمالی ، شهر : بجنورد

شرایط آگهی

1- پیشنهاد دهندگان در استعلام بایستی حداقل گرید 5 نیرو از سازمان را دارا باشند.2-در صورت ارائه پیشنهاد قیمت کمتر یا بیشتر از 10% پلوس / مینوس بایستی حتما آنالیز مربوطه پیوست پیشنهاد گردد.
توسعه,ترمیم و اصلاح شبکه توزیع برق شهری شهرستان بجنورد

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.