تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : سرویس و نگهداری آسانسور
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۰۹۴۸۰۰۰۲۰۵
برگزار کننده : مرکز اموزشی و درمانی طالقانی تبریز
نام سرویس : سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و کار طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱سال
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
محل تحویل : استان : آذربایجان شرقی ، شهر : تبریز

شرایط آگهی

لطفا شرکتهای دارای مجوز بهره برداری شرکت نمایند - قیمت یکسال برای دو دستگاه آسانسور نوشته شود - طبق شرایط پیوستی
سرویس و نگهداری آسانسور

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.