تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : خرید و نصب اقلام ذیل جهت راه اندازی مجد پله های برقی پل های مکانیزه
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۰۵۱۳۰۰۰۰۰۵۴
برگزار کننده : شهرداری باغستان استان تهران
نام سرویس : سایر فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی طبقهبندینشده در جای دیگر
تعداد : ۱دستگاه
تاریخ نیاز : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
محل تحویل : استان : تهران ، شهر : شهریار

شرایط آگهی

خواهشمند است نسبت به دریافت فرم استعلام بها اقدام و پس از قیمت گذاری همراه با مدارک شرکت بارگذاری نمائید
راه اندازی مجدد پله های برقی پل های مکانیزه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.