تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

استعلام بها جهت : ۰۱۳۰۲۴۸(فلو میتر ۳اینچ) ایران کد مشابه میباشد .شرح کالا طبق تصویر پیوست میباشد .پیشنهادات فنی و مالی را بطور مجزا ارسال گردد.
شماره نیاز : ۱۱۰۱۰۹۳۹۸۵۰۰۹۹۷۰
برگزار کننده : شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان
نام کالا : پالس انداز فلو میتر بروکس کاربرد دستگاه پالسربا مشخصه فنی TRG-351-HFPG تبدیل مقادیرخروجی میتر به پالس شماره فنی TRG-351- HFPG مرجع سازنده رضوان گستر تهران مرجع عرضه کننده رضوان گستر تهران
تعداد : ۵عدد
تاریخ نیاز : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
محل تحویل : استان : خوزستان ، شهر : اهواز

شرایط آگهی

0130248(فلو میتر 3اینچ) ایران کد مشابه میباشد .شرح کالا طبق تصویر پیوست میباشد .پیشنهادات فنی و مالی را بطور مجزا ارسال گردد.
پالس انداز فلو میتر بروکس کاربرد دستگاه پالسر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.