تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید سیم هادی آلیاژ آلومینیومی AAAC SYCAMORE

شرایط آگهی

خرید : 1/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی تضمین : 890/000/000 ریال مندرج در اصل اگهی مدت انجام کار : 2 ماه
خرید سیم هادی آلیاژ آلومینیومی AAAC SYCAMORE

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.