تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری انجام کارهای خدماتی فنی وغیر فنی شرکت توزیع برق آذربایجانغربی در ستاد شرکت و نواحی تابعه آن

شرایط آگهی

مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه 11.20.000.000 ریال
واگذاری انجام کارهای خدماتی فنی وغیر فنی شرکت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.