تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

۴ عنوان مناقصه شامل :
۱- خرید سه دستگاه تستر
۲- خرید کابل خودنگهدار آلومینیوم ۷۰+۷۰+ ۲۵-۲۵ *۳ فشار ضعیف
۳-خرید نصب و راه اندازی سامانه خورشیدی ۷۰ کیلوواتی پارکینگ مسقف
۴- خرید آهن آلات (کراس آرم و…
براوردها : مندرج در اصل اگهی

شرایط آگهی

تضمین ها : مندرج در اصل اگهی
۴ عنوان مناقصه شامل : ۱- خرید سه دستگاه تستر ۲- خرید کابل خودنگهدار آلومینیوم ۷۰+۷۰+ ۲۵-۲۵ *۳ فشار ضعیف ۳-خرید نصب و راه اندازی سامانه خورشیدی ۷۰ کیلوواتی پارکینگ مسقف ۴- خرید آهن آلات (کراس آرم …)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.