تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید و نصب ۱۰ ست کامل کنترل ولو گاز GEF5 بهمراه نصب و متعلقات مربوطه

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی. تضمین : 15/752/000/000 ریال
خرید و نصب ۱۰ ست کامل کنترل ولو گاز GEF5 بهمراه نصب و متعلقات مربوطه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.