تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید تجهیزات اتاق مانیتورینگ سامانه نظارت تصویری مرکزی

شرایط آگهی

تضمین 2.600.000.000 ریال بهای فروش اسناد 200.000 ریال
خرید تجهیزات اتاق مانیتورینگ سامانه نظارت تصویری مرکزی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.