تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای طرح تغییر مسیر تغذیه برق روستای امیرنان شهرستان طالقان پروژه های روستایی
برون سپاری فعالیتهای بازدید سرویس و نگهداری و تعمیرات تجهیزات اتوماسیونی هوایی و زمینی

شرایط آگهی

شرکت های دارای رتبه بندی معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل رتبه 5 نیرو- تضمین به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب مندرج در اصل آگهی نزد بانک ملی شعبه آموزش و پرورش کرج - هزینه آکهی و کارمزد سامانه به عهده برنده می باشد
اجرای طرح تغییر مسیر تغذیه برق روستا- برون سپاری فعالیتهای بازدید سرویس و نگهداری و تعمیرات تجهیزات اتوماسیونی هوایی و زمینی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.