تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

خرید پمپ های روغن گیربکس Voith تاسیسات تبریز

شرایط آگهی

تضمین 1.500.000.000 ریال در وجه شرکت انتقال گاز ایران منطقه 8 عملیات انتقال گاز
خرید پمپ های روغن گیربکس Voith تاسیسات

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.