تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای فیبر نوری جهت پایش تصویری سطح شهر پرند از طریق شرکت های عضو در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
برگزار کننده : شهرداری پرند
شرح کلی حوزه فعالیت : اجرای فیبر نوری جهت پایش تصویری سطح شهر پرند از طریق شرکت های عضو در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
برآورد مالی : ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد : 1,300,000 مبلغ تضمین : 7,500,000,000 ریال زمان اعتبار پیشنهاد : 1402/03/20ساعت: 14:00
اجرای فیبر نوری جهت پایش تصویری سطح شهر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.