تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات شرکت
مدت انجام کار:۱۲ ماه هجری شمسی

شرایط آگهی

کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی. جهت دریافت اسناد واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب مندرج در آگهی - دارای گواهینامه صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی در رسته تعمیر و نگهداری - مبلغ تضمین 2.750.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی -
تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات شرکت

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.