تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

مناقصه شماره م م آج/۱۴۰۱/۰۱۲۶ پروژه بهساز استخر شماره یک (کارگری)
برگزار کننده : شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری

شرایط آگهی

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی فنی/بازرگانی : 55.00
پروژه بهساز استخر

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.