تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای پروژه های ذیل
– استانداردسازی تاسیسات گرمایشی تبادکان مشهد
– استانداردسازی تاسیسات گرمایشی ناحیه ۲ مشهد
– احداث سالن چند منظوره مدرسه انصار مهمانشهر تربت جام سناباد
– احداث و تجهیز مرکز دانشگاه علامه طباطبائی فرهنگیان سبزوار

شرایط آگهی

تضمین به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی کلیه مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد. دریافت گواهی امضای الکترونیکی.
استانداردسازی تاسیسات گرمایشی – احداث سالن چند منظوره – احداث و تجهیز مرکز دانشگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.