تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اجرای پروژه های ذیل
– استانداردسازی تاسیسات گرمایشی تبادکان مشهد
– استانداردسازی تاسیسات گرمایشی ناحیه ۲ مشهد
– احداث سالن چند منظوره مدرسه انصار مهمانشهر تربت جام سناباد
– احداث و تجهیز مرکز دانشگاه علامه طباطبائی فرهنگیان سبزوار

شرایط آگهی

تضمین به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی
استانداردسازی تاسیسات گرمایشی – احداث سالن چند منظوره – احداث و تجهیز مرکز دانشگاه

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.