تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش اقلام دسته سیم خودرو پراید، دستگاهی تست (مستعمل) و تجهیزات کارگاهی (مستعمل)

شرایط آگهی

هزینه خرید اسناد مبلغ 5,000,000 ریالشماره حساب جهت واریز هزینه خرید اسناد مندرج در اصل اگهی نزد پست بانک به نام کارخانجات مخابراتی ایران
فروش اقلام دسته سیم خودرو پراید، دستگاهی تست (مستعمل) و تجهیزات کارگاهی (مستعمل)

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.