تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

واگذاری مصالح رودخانه ای مربوط به قسمتی از رودخانه های قوزلیجه برکت آباد و دشته در ازای عملیات لایروبی و پاکسازی رودخانه های قوزلیجه برکت آباد و دشته در قالب مشارکت عمومی – خصوصی
برآورد اولیه لجن برداری خاکبرداری لایروبی و پاکسازی رودخانه به طول تقریبی ۱۸/۷۵ کیلومتر و حجم تقریبی ۳۰۰٫۲۰۵ متر مکعب

شرایط آگهی

هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.
واگذاری مصالح رودخانه ای

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.