تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش مجدد دو دستگاه دیزل ژنراتور مستعمل و معیوب

شرایط آگهی

جهت دریافت اسناد واریز مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب مندرج در آگهی - مبلغ تضمین 800.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی -
فروش مجدد دو دستگاه دیزل ژنراتور مستعمل و معیوب

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.