تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

اموال منقول تملیکی و مازاد تجهیزات و ماشین آلات تهیه فرآورده های گوشتی خود را از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات دولت ستاد (ایران به شماره ۱۰۰۱۰۰۵۵۴۰۰۰۰۰۰۵ به صورت نقد به فروش برساند

شرایط آگهی

اعلام نشده
اموال منقول تملیکی و مازاد تجهیزات و ماشین آلات تهیه فرآورده های گوشتی

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.