تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

فروش
-ضایعات پلی اتیلن ۶۰۰۰ کیلوگرم
– پشم شیشه رویین تاریخ مصرف گذشته ۱۷۳ رول
– پشم شیشه زیرین تاریخ مصرف گذشته ۱۷۳ رول

شرایط آگهی

مبلغ تضمین 5% قیمت پایه به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز به شماره حساب مندرج در اگهی - هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
فروش -ضایعات پلی اتیلن ۶۰۰۰ کیلوگرم – پشم شیشه رویین تاریخ مصرف گذشته ۱۷۳ رول – پشم شیشه زیرین تاریخ مصرف گذشته ۱۷۳ رول

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.