تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات
تکه کابل-مرجع آگهی و نیازمندی اینترنتی در صنعت برق و مخابرات

توضیحات آگهی

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه ۱۱۰  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۹۸۰  له هادی بهادری علیه آقای شهرداد مختاری  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت به همین منظور خودرو به شماره انتظامی ۷۱۵ م۴۲ ایران ۱۰ متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است. خودرو به شماره انتظامی۷۱۵ م۴۲ ایران ۱۰ ، نوع: سواری، سیستم و تیپ: ۷۱۵ م۴۲ ایران ۱۰ ، مدل: ام وی ام  ۱۱۰ رنگ بنفش متالیک ، شماره شاسی: ۱۱۰۰۸۳۷۰ ، شماره موتور: ۸۰۰۸۲۲۹  ، تعداد چرخ: ۴، تعداد محور: ۲، تعداد سیلندر: ۴، نوع سوخت: بنزین  وضعیت ظاهری و کیفی خودرو (در زمان بازدید) طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد. اطاق (بدنه): چراغ عقب شکسته بود، گلگیر عقب راست و درب عقل راست خراشیدگی جزیی داشت، داخل خودرو بسیار کثیف بود، لاستیکها ۳۰% آج داشتند، درب عقب چپ خراشیدگی داشت، رادیو ضبط نداشت، باطری نداشت، گلگیر عقب چپ کمی رنگ داشت، درب جلو راست از وسط به پایین رنگ داشت، درب عقب راست رنگ داشت. با داشتن بیمه شخص ثالث (در صورت عدم ارائه بیمه شخص ثالث به ازای بیمه و جریمه احتمالی از مبلغ فوق کسر میگردد) ارزش پایه خودرو به میزان ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پنجاه و نه میلیون تومان  برآورد می گردد. مزایده در تاریخ روز۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از ساعت  ۱۱ الی  ۱۲  در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک ۷۳ برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند .
دادورز اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع قضایی عدالت تهران
شماره آگهی : ۱۴۰۱۶۸۴۶۰۰۰۰۶۶۹۸۲۱
شماره پرونده : ۹۶۰۹۹۸۰۰۰۰۵۰۰۵۰۶
شعبه صادر کننده : شعبه چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران

شرایط آگهی

اعلام نشده
فروش خودرو سواری، مدل: ام وی ام  ۱۱۰

تکه کابل فقط وظیفه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده, استعلام و درخواست خرید را دارد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مناقصه و مزایده ها ندارد.